Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10044
Zranitelnost ACE ve službě 2BrightSparks SyncBack

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Na stránce 2BrightSparks SyncBack byla nalezena chyba zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti. Škodlivé uživatele mohou tuto chybu zabezpečení zneužít k tomu, aby spustili libovolný kód pomocí speciálně vytvořeného názvu souboru.

Zasažené produkty

2BrightSparks SyncBack Freeware verze 3.2.20.0

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Change log
Vulnerability description

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
SyncBackFree
2BrightSparks SyncBack
CVE-IDS
?

CVE-2010-1688


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti