Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10041
ACE zranitelnost v Adobe Flash

Aktualizováno: 03/12/2015
Detekováno
?
06/25/2012
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Adobe Flash Professional byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tato zranitelnost může být zneužita prostřednictvím neznámých vektorů.

Zasažené produkty

Adobe Flash Professional verze 11.5.1.349 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Adobe bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Adobe Flash CS4
Adobe Flash CS3
Adobe Flash
CVE-IDS
?

CVE-2012-0778


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti