Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10040
Role zranitelnosti v aplikaci Adobe Download Manager

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Nespecifikovaná chyba zabezpečení byla nalezena v aplikaci Adobe Download Manager. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze sítě v bodě souvisejícím s souborem dm.ini přes přetečení vyrovnávací paměti založené na zásobníku.

Zasažené produkty

Adobe Download Manager verze 2.1 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Adobe bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Adobe Download Manager
CVE-IDS
?

CVE-2006-5856


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti