Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10034
Kritické chyby v aplikaci Adobe Photoshop Elements

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Adobe Photoshop Elements bylo nalezeno několik zranitelností přetečení vyrovnávací paměti. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít, aby způsobily odmítnutí služby nebo spuštění libovolného kódu prostřednictvím speciálně navržených souborů * .grd a * .abr.

Zasažené produkty

Adobe Photoshop Elements verze 8.0 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Adobe bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Adobe Photoshop Elements
CVE-IDS
?

CVE-2011-2443


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti