Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10032
Více zranitelností v aplikacích Adobe Acrobat & Reader

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
01/09/2007
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Adobe Acrobat & Reader bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k odmítnutí služby nebo k vzdálenému spuštění libovolného kódu.
Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Vektory vztahující se k vykreslování mohou být využívány k přepisování ukazatele podprogramu pomocí speciálně vytvořeného pdf souboru.
  2. Vektory související s pluginem Acrobat Reader mohou být využity k provádění libovolného kódu pomocí speciálně vytvořeného pdf souboru.
Zasažené produkty

Adobe Acrobat verze 7.0.8 a starší
Adobe Reader verze 7.0.8 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Čtenář

Oficiální doporučení

Adobe Bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Adobe Reader
Adobe Acrobat
CVE-IDS
?

CVE-2007-0048
CVE-2007-0047
CVE-2007-0046
CVE-2007-0045
CVE-2006-5857


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti