Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10031
Kritická chyba zabezpečení v aplikaci Adobe Flash Media Server

Aktualizováno: 04/23/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V aplikaci Adobe FMS byla zjištěna nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tato zranitelnost může být zneužita ze sítě v místě, které se týká neznámé aplikace prostřednictvím poškození paměti.

Zasažené produkty

Adobe Flash Media Server 4 verze 4.0.2 a starší pro Windows a Linux
Adobe Flash Media Server 3 verze 3.5.6 a starší pro Windows a Linux

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Adobe bulletin

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
Adobe Flash Media Server
CVE-IDS
?

CVE-2011-2132


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti