Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10028
Zranitelnost ACE v aplikaci Adobe Illustrator
Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
05/13/2014
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Adobe Illustrator CS6 byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto zranitelnost lze využít ze sítě v místě, které se týká nespecifikované aplikace.

Zasažené produkty

Adobe Illustrator CS6 předplatné verze 16.2.0 a starší pro Windows
Adobe Illustrator CS6 předplatné verze 16.2.1 a starší pro Mac OS
Adobe Illustrator CS6 nepodpoří verze 16.0.3 a starší pro Windows
Adobe Illustrator CS6 bez předplatného verze 16.0.4 a starší pro Mac OS

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Illustrator

Oficiální doporučení

Adobe bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Adobe Illustrator CS6
CVE-IDS
?

CVE-2014-0513


Odkaz na originál