Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10014
Vícenásobné zranitelnosti v operaci

Aktualizováno: 04/08/2015
Detekováno
?
05/06/2014
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V operační verzi verze 21 a dřívější bylo nalezeno několik slabých stránek. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít ke zneužití uživatelského rozhraní.

Vektory vztahující se k adresnímu řádku mohou být zneužívány k tomu, aby někteří uživatelé zablokovali spoofingem uživatelského rozhraní.

Zasažené produkty

Opera verze 20 a starší.

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Opera

Oficiální doporučení

Opera blog
Skybox security

Dopad
?
SUI 
[?]
Související produkty
Opera

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti