Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10010
Více zranitelností v aplikaci Microsoft Internet Explorer

Aktualizováno: 03/30/2015
Detekováno
?
06/10/2014
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Microsoft Internet Explorer verze 6-11 bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k odmítnutí služby, ke spuštění libovolného kódu, k obejití mechanismu ochrany karantény, k získání citlivých informací, k úpravě dat relace TLS nebo ke čtení místních souborů.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Vektory vztahující se k neznámým aplikacím mohou být zneužívány k odmítnutí služby prostřednictvím vytvořených webových stránek

  2. Vektory vztahující se k neznámým aplikacím mohou být využívány k provádění libovolného kódu s oprávněním střední integrity a obejitím mechanismu ochrany proti písku

  3. Použití-after-free na CMarkup :: CreateInitialMarkup funkce.

  4. Ověření certifikátu X.509 chybí v nedávné renegociaci v SChannel
Zasažené produkty

Verze Microsoft Internet Explorer od 6 do 11.

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS14-035

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Microsoft Internet Explorer
CVE-IDS
?

CVE-2014-2782
CVE-2014-2777
CVE-2014-2776
CVE-2014-2775
CVE-2014-2773
CVE-2014-2772
CVE-2014-2771
CVE-2014-2770
CVE-2014-2769
CVE-2014-2768
CVE-2014-2767
CVE-2014-2766
CVE-2014-2765
CVE-2014-2764
CVE-2014-2763
CVE-2014-2761
CVE-2014-2760
CVE-2014-2759
CVE-2014-2758
CVE-2014-2757
CVE-2014-2756
CVE-2014-2755
CVE-2014-2754
CVE-2014-2753
CVE-2014-1805
CVE-2014-1804
CVE-2014-1803
CVE-2014-1802
CVE-2014-1800
CVE-2014-1799
CVE-2014-1797
CVE-2014-1796
CVE-2014-1795
CVE-2014-1794
CVE-2014-1792
CVE-2014-1791
CVE-2014-1790
CVE-2014-1789
CVE-2014-1788
CVE-2014-1786
CVE-2014-1785
CVE-2014-1784
CVE-2014-1783
CVE-2014-1782
CVE-2014-1781
CVE-2014-1780
CVE-2014-1779
CVE-2014-1778
CVE-2014-1777
CVE-2014-1775
CVE-2014-1774
CVE-2014-1773
CVE-2014-1772
CVE-2014-1771
CVE-2014-1770
CVE-2014-1769
CVE-2014-1766
CVE-2014-1764
CVE-2014-1762
CVE-2014-0282

Oficiální doporučení Microsoft
MS14-035
KB seznam

2963950
2969262
2957689


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti