Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10000
Nespecifikovaná chyba v prostředí Oracle Java Runtime Environment

Aktualizováno: 11/10/2016
Detekováno
?
06/18/2013
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nespecifikovaná chyba byla nalezena v součásti JRE společnosti Oracle Java SE ve verzích až 7.21. Využíváním této zranitelnosti mohou mít škodliví uživatelé vliv na integritu. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít v místě souvisejícím s nasazením.

Zasažené produkty

Oracle Java Runtime Environment 7.21 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Java SE

Oficiální doporučení

confirmation
mitre

Dopad
?
LoI 
[?]
Související produkty
Oracle Java JRE 1.8.x
Oracle Java JRE 1.7.x
Oracle Java JRE 1.4.x /
CVE-IDS
?

CVE-2013-3744


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti