Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
Oracle Java JRE 1.4.x /
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10344 Více zranitelností v Sun Java SE Oracle Corporation 08/21/1970 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10344

Název: Více zranitelností v Sun Java SE

Vývojář: Oracle Corporation

Detekováno: 08/21/1970

KLA10000 Nespecifikovaná chyba v prostředí Oracle Java Runtime Environment Oracle Corporation 08/21/1970 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10000

Název: Nespecifikovaná chyba v prostředí Oracle Java Runtime Environment

Vývojář: Oracle Corporation

Detekováno: 08/21/1970


Odkaz na originál