Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.Win32.Xorala

Třída Virus
Platfoma Win32
Popis

Technické údaje

Xorala je neškodný nerezidentní parazitický virus Win32. Rekurzivně hledá soubory Win32 PE EXE v adresáři systému Windows a adresáři systému Windows. Infikuje soubory přidáním nové části s názvem XOR na konci poslední části hostitele a připojuje virus k hostiteli. Virus Xorala má velikost infekce 2048 bajtů. Soubory infikované jednou nebudou infikovány podruhé.

Virus Xorala obsahuje ve svém kódu následující řetězce. Tyto řetězce mohou také
nalezené v infikovaných souborech:

– = XOR 2009 Valhalla = – Shromážděno 1997 .. Aktivováno 07.2002 – věnováno míru a harmonii ve vesmíru proti válce, rasismu, terorismu a kruté brutalitě .. pamatuj .. život je nejdůležitější věc – ne peníze .. je na čase revoluce NOW ….


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu