Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.Win32.VB

Detekováno 04/01/2007
Třída Virus
Platfoma Win32
Popis

Tento primitivní virus Win32 je soubor Windows PE EXE 28672 bajtů ve formátu napsaný v jazyce Visual Basic.

Virus se kopíruje na řadu složek na poškozeném počítači pod různými názvy.

Po spuštění bude virus způsobit zobrazení jedné z následujících chybových chybových zpráv:

Bez ohledu na chybové zprávy se virus začne rozšiřovat na poškozený stroj.

Virus prohledává soubory poškozené soubory s příponou EXE. Potom se zkopíruje do složky, kde je umístěn každý soubor EXE. Uloží kopii pod stejným názvem jako původní soubor EXE, ale na začátek názvu souboru přidá jedno náhodné písmeno.

Příklad:

  1. Původní název souboru: notepad.exe
  2. Virus vytvoří kopii nazvanou pnotepad.exe

Virus také skenuje počítač pro soubory s příponami JPG, AVI a MP3. Potom se zkopíruje do složek, kde jsou tyto soubory umístěny, uloží kopii s původním názvem souboru, ale přidá rozšíření EXE.

Příklad:

  1. Původní název souboru: sample.jpg
  2. Virus vytvoří kopii s názvem sample.jpg.exe

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu