Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.Multi.Lithium

Detekováno 10/13/2004
Třída Virus
Platfoma Multi
Popis

Nejde o nebezpečný multiformní polymorfní a stealth virus. Infikuje soubory COM, EXE, MBR pevného disku a spouštěcí sektor na disketách. Při spuštění infikovaného souboru virus infikuje MBR a vrátí kontrolu hostitelskému programu. Během načítání z infikovaného disku virus zavěsí INT 13h, čeká na načítání DOSu a pak háčky INT 21h. Hackem INT 13h virus infikuje zaváděcí sektor disket a běží jeho rutinní stealth při přístupu k infikovaným diskům. Zavedením INT 21h virus také spouští jeho stealth rutinní stejně jako ovlivňuje spustitelné soubory DOS, které jsou přístupné. Virus zakazuje jeho stealth rutiny, když jsou aktivní nástroje PKZIP nebo BACKUP. Virus také kontroluje názvy souborů a neinfikuje několik antivirových programů a nástrojů podle seznamu:

CHKD F-VIR SCAN CLEAN VSHI ITAV SKUD AVIR MSAV CPAV VSAF VWAT NAV THS TB

VI-FLU ATP DOO WOLF QUA

V závislosti na datu systému se virus spustí nějaký video efekt. Virus obsahuje textové řetězce:

Lithium

Nuotando nel miele

Accecati dalla luce

Oppressi dalla liberta '

Nevyspělé dale falsi a facili sorrisi

Lottiamo za trovare qualcosa in cui credere.

Le note della rabbia e dell'instabilita "

Sono il detonatore della voglia di proseguire …

… 'PŘÍČINA JSEM ŽIVOT!

Budete vědět!

podleATPY

GENOCIDEYouthEnergy


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu