Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Wordworm

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Je to nebezpečný virus maker aplikace Word. Obsahuje tři makra: AutoOpen, ArquivoAbrir, ArquivoSalvarComo. Virus infikuje oblast globálního makra při otevírání infikovaného dokumentu (AutoOpen) a zapisuje se do dokumentů o otevření (ArquivoAbrir) a ukládá se novým názvem (ArquivoSalvarComo).

V únoru a 30. dubnu se virus zobrazí MessageBox:


Alegria, vc jsou perdeu todos os seus dados! (C) Worm _ root / 97
WordWorm Virus hnojuje půdu vašeho HD (zhroucení lama) !!
Autorská práva (c) – Kořenový adresář VBB a Global Destruction Inc.
Všechna práva vyhrazena. H / P / C / CC.) / V / A. Brasil fev / 97
Virus pak formátuje pevný disk a vloží text do aktuálního dokumentu:

| /


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu