Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Magnum

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Tento šifrovaný makro virus obsahuje tři makra: Magnum, ToolsMacro, ExtrasMakro. Virus nemá žádné automatické makro, ale ovládá jiným způsobem. Během infikování oblasti dokumentů nebo globálních maker virus zkopíruje tam makra a přiřazuje klíč SPACE pomocí makra "Magnum". Program MS Word tyto informace ukládá a obnovuje při načítání globálních maker nebo otevření infikovaného dokumentu.

V důsledku toho, když aplikace Word otevře infikovaný dokument nebo načte globální makra, nastaví makro "Magnum" jako rutinu, která bude provedena na klávesu SPACE.

Po nakazení globálních maker se virus zobrazí se zprávou s textem:


MaGnUm
Makra ToolsMacro a ExtrasMakro jsou k zastavení viru v systému – při výběru nástroje / makra virus zobrazí fiktivní menu, které na nějaké položce (kromě CANCEL) zobrazí chybové zprávy:

WordBasic Err = 7
Nedostatek paměti!
WordBasic Err = 7
Nicht genügend Arbeitsspeicher!
Virus propadne virus DOS "HLLO.Havoc" pomocí triku s nástrojem DEBUG – zapisuje hexadecimální výpis viru na disk a spustí DEBUG, aby jej převedl na spustitelný soubor DOSu HTC.COM. Poté virus na konci souboru C: AUTOEXEC.BAT připojí příkazy:

@echo off
htc.com
cls
a potom vytvoří a zapíše do systémového profilu (WIN.INI) text:

[DosVirus]
Instalováno = Ano
13. dubna vytvoří soubor NORMAL.DOT a zapíše řetězce tam:

Schön im blasen Mondlicht mit dem Teufel getanzt?
;-))
Virus Magnum! NJ 1996


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu