Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Kid

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Virus v jednom modulu "Kid" obsahuje šest maker: KidChaos, FileTemplates, ToolsMacro, ViewVBcode, AutoClose, AutoOpen. Infikuje dokumenty a oblast globálních maker systému při otevírání nebo zavírání dokumentů.

Při zadávání nabídky File / Templates, pokud je aktuální datum vyšší než 15, virus nastaví pro dokument heslo "KC" a zobrazí MessageBox:


O… 🙂
Kid Chaos týmu virusů SLAM
Při vstupu do menu Nástroje / Makro nastaví heslo "KidChaos", na volání do funkce "ViewVBcode" nastaví heslo "SLAM98".

V závislosti na náhodném čítači se virus zobrazí zpráva:


Word97.Kid podle KC [SLAM]
Pozdravy do SLAM memberz:
Virtuální Daemon, Aurodreph, CyberYoda
Dark Chakal, Darx Kies, Formy
RaidX, Stealth Warrior & Trigger


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu