Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Jedi_Magic

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Tento virus obsahuje dvě funkce AutoOpen a AutoExit v jednom modulu Jedi_Magic. Replikuje se na otevření dokumentů. Během infikování globální oblasti maker virus resetuje systémové proměnné:


UserName = "OB1. Canobi"
UserInitials = "OBC"
UserAddress = "BOOGZI BARBERS … Food Buster !!!"
Virus detekuje již infikované dokumenty pomocí proměnné Force, ve které ukládá text: "567374-Joseph.ADG". Po ukončení aplikace Word virus resetuje atributy modulu:

VB_Description = "Makro vytvořeno 03/12/98 oddělení členství a registru"
VB_ProcData.VB_Invoke_Func = "Normal.Jedi_Magic.AutoExit"


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu