Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Friends

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Jedná se o šifrovaný virus obsahující 20 maker:


AutoOpen, AutoExec, DateiÖffnen, DateiNeu, DateiSchlie�en, DateiBeenden,
Talk, Rychlý, Abbrechen, Infizieren, DateiSpeichern, DateiSpeichernUnter,
FileOpen, FileNew, FileExit, Zrušit, FileSave, FileSaveAs, ExtrasMakro,
ExtrasMacro
Infikuje soubory, které jsou přístupné několika způsoby – vytváření, otevírání a zavírání. Virus vytvoří sekci [Přátelé] v souboru Win.ini a zapíše řetězec tam:

Autor = Noční můra Joker
Virus v některých případech také volá makra "Fast" a "Talk".

Makro "Rychlé" v závislosti na systémovém časovači vytvoří soubor FAST.COM infikovaný virem DOS "LittleBrother.395". Chcete-li to provést, virus zapíše hexadecimální výpis virů do souboru C: DOSFAST.SCR, vytvoří a zapíše příkazy


@echo off "
ladění <fast.scr> nul
@echo off "
fast.com "
do souboru C: DOSSTART.BAT a spustí tento soubor BAT. Byl spuštěn, START.BAT spustí DEBUG.EXE a vytvořil infikovaný soubor FAST.COM (DOS virus dropper). Virus pak odstraní soubory START.BAT a FAST.SCR a přepíše C: AUTOEXEC.BAT s příkazy, které spouštějí virus dropper na načítání DOSu:

@echo off
c: dosfast.com
Makro "Talk" v závislosti na "sCurrency" MS Word proměnná zobrazuje pole zpráv v angličtině nebo němčině a získá textový řetězec ("Mé jméno je:" vstup):

Hallo mě Freund!
Ich bin der << Přátelé >> Virus und wie hei�t du? Gib doch bitte
anschlie�end unten deinen Namen ein:
Dobrý den, můj příteli! "
Jsem << Friends >> Virus a jak se máš? Můžete mi dát své jméno,
prosím:
Mé jméno ist:
Jmenuji se:
Také [jméno] jejich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für
dich! Die schlechte Nachricht ist, ze mich auf deiner Platte
eingenistet habe und die gute ist, kteří se nacházejí ve francouzských a francouzských zemích
nützlicher Virus bin. Drücke bitte OK f�r Weiter!
Nechcete-li je přečíst, dejte je v programu
Autoexec.bat ein, da� deine lame Tastatur etwas auf Touren bringt. Taky
[name], gib dir einen Ruck a zabij mich nicht. Ahoj!
Dobrý den [name] Mám pro tebe dobrý a špatný vzkaz! Špatná zpráva je
že máte na svém pevném disku Virus a je to dobrá zpráva
Jsem neškodná a užitečná. Stiskněte OK!
Pokud mě nezabijete, vložím do programu AutoExec.bat ten program
klávesnice zrychlena. Prosím, jméno mě nezabije. Ahoj!
kde [name] je řetězec zadaný v "Moje jméno je: / Mein Name ist:".

Při extrakci maker jsou zobrazeny položky nabídky (makra "ExtrasMacro" nebo "ExtrasMakro"), viry zobrazují pole zpráv:


Dobrý den, můj přítel! << Přátelé >> Virus
Nemůžete to udělat! Jsem velmi nervózní!
Hallo mě Freund! << Přátelé >> Virus
Ne kannst das nicht tun! Ich bin sehr ängstlich!


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu