Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Boom

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Tento virus je šifrovaný, obsahuje čtyři makra: AutoOpen, DateiSpeichernUnter, System, AutoExec. Infikuje systém při otevírání infikovaného souboru (AutoOpen) a dokumentů, které jsou uloženy FileSaveAs (DateiSpeichernUnter).

Při spuštění aplikace MS Word (AutoExec) virus nastaví systémové makro jako spuštěné v 13:13:13. V tomto okamžiku MS Word volá toto makro a virus běží jeho spouštěcí rutinu. Přejmenuje nabídky:

Datei Bearbeiten Ansicht Einfgen Formát Extras Tabelle Fenster
na
Pan Boombastic a sir WIXALOT vás sledují! !
Virus pak vytiskne řetězec:
Pan Boombastic a sir WIXALOT: Don`t Panik,všechny věci jsou odstranitelné !!! Díky VIRUSEX !!!
pak vytvoří novou šablonu a zapíše text tam:
Pozdravy od pana Boombastica a sirského WIXALOTU !!!Oskar L., wir kriegen dich !!!Dies istine Initiative des Instituts zur Vermeidung und Verbreitung vonPeinlichkeiten, durch in der Öffentlichkeit stehende Personen, unter derSchirmherrschaft von Rudi S.!
Virus také obsahuje řetězce:
Pan Boombastic a sir WIXALOT !!!


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu