Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Autodestructor

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Tento virus obsahuje sedm maker v jednom modulu "AutoDestructor98": AutoExec, AutoOpen, CpteAReb, FileSaveAs, FileTemplates, ToolsMacro a ViewVBCode. Virus infikuje oblast globálních maker při otevření infikovaného dokumentu a po uložení je přidá nový název.

Při infekci NORMAL.DOT se virus zobrazí následující balón:

Virus AutoDestructor98HAHA !!!, hlasovací ordinát je infekční par se novým virem …
V patnáctém měsíci se virus skryje ScrollBar a v okně se v okně instaluje následující text:
Les barres de scrollings ont disparu …
Po spuštění aplikace Word 13. července virus formátuje pevný disk a zobrazí následující balón:
Virus AutoDestructor98Upozorňujeme, že je kompatibilní …Plus 10 sekund
Před formátováním virus na stavovém řádku vytiskne následující čísla: 10, 9, 8, 7, … 1, 0 – jedno číslo za sekundu. Stejné počítání se zobrazí při vkládání do nabídky Nástroje / Makro nebo Soubor / Šablony a virus pak zobrazí několik zpráv a vynutí ukončení aplikace Word.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu