Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Atom

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Tyto viry obsahují čtyři makra: Atom, AutoOpen, FileOpen, FileSaveAs a infikují aplikaci Word při načítání infikovaného dokumentu (AutoOpen).

Viry infikují soubory dvěma způsoby: při otevírání souboru (příkaz File / Open, makro FileOpen) a při ukládání dokumentu s novým jménem (příkaz File / SaveAs, makro FileSaveAs).

Při napadení dokumentu při jeho ukládání novým názvem (FileSaveAs) virus kontroluje systémový čas. Pokud se hodnota sekundy rovná 13, virus nastaví heslo ATOM # 1 pro tento dokument. Virus nemůže nastavit heslo, pokud je soubor již infikován – Word zobrazí chybovou zprávu WordBasic.

Při otevření infikovaného dokumentu dne 13. prosince virus odstraní všechny soubory v aktuálním adresáři. Zdá se, že systém musí zobrazovat chybovou zprávu při mazání otevřených souborů.

Viry typu "Atom.a" se liší od typu "Atom.a" pouze umístěním textových řetězců WordBasic do zdrojového kódu viru. "Atom.g" je "Atom.a", přeloženo do němčiny – obsahuje makra: Atom, AutoOpen, DateiÖffnen, DateiSpeichernUnter.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu