Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSAccess.AccessiV

Třída Virus
Platfoma MSAccess
Popis

Technické údaje

Jedná se o první známý makrovírus, který infikuje databáze MS Access. Virus nahrazuje skript Autoexec v databázích ("makro" v přístupových termínech) a kopíruje další makra ("modul" v přístupových termínech) do databáze. V tomto viru se makro nazývá "Virus".

Při otevření infikované databáze je aktivován skript Autoexec. V infikovaných databázích okamžitě zavolá virusovou funkci s názvem "AccessiV", která vyhledává všechny databáze v aktuálním adresáři a infikuje je. Během vyhledávání virus používá masku "* .MDB".

Virus se nezjavuje jinak. Obsahuje komentáře:

Najít databázový soubor MS!Najít jiný databázový soubor MS!

AccessiV.b

Jedná se o druhý známý přístupový makrovírus, který je úzce spjat s prvním. V březnu tento virus zobrazuje MessageBox:
AccessiV – kmen BJsem virus AccessiV, kmen BNapsal Jerk1N z týmu DIFFUSION VirusAccessiV byl / je prvním Access Virus !!!

Poté vytvoří a provede soubor infikovaný virem DOS COM "Jerkin.443".


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu