Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.DOS.10past3

Detekováno 01/11/2002
Třída Virus
Platfoma DOS
Popis

Jedná se o nebezpečný parazitický virus rezidentní v paměti. Zahrnuje INT 9 a 21h a nastaví INT 1 a 3 na adresu HOLD RESET a zapíše se na konec souborů COM, které jsou spuštěny nebo načteny do paměti pro ladění nebo překryvy.

Při vytváření kopie TSR tento virus nemění řetězec MCB a může zastavit systém. Když je volána INT 9 (klávesnice), virus může změnit příznaky klávesnice.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu