Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.Win32.Waldek

Detekováno 06/28/2016
Třída Trojan
Platfoma Win32
Popis

Trojan.Win32.Waldek je multifunkční Trojan s modulární architekturou. Také známý jako Gootkit a XswKit. Hlavní logika Trojana je napsána v jazyce JavaScript (JS) a je spuštěna v kontextu Node.js, který umožňuje běh JS kódu mimo prohlížeč. Samotný Trojan, který je díky integrovanému interpretovi JS velký (přibližně 5 MB), stáhne menší zavaděč Trojan-Downloader.Win32.Gootkit, který je distribuován prostřednictvím balíčku Angler EK exploit.

Funkce Trojan je zaměřena na krádež bankovních informací a závisí na tom, které moduly jsou nainstalovány:

  • spywarový modul – slouží k dálkovému ovládání a pozorování (například snímání snímků, získávání seznamu běžících procesů, zastavení procesu, spuštění VNC přístupu a provádění webových injekcí)
  • fs modul – slouží k přístupu k souborovému systému
  • modul cmdterm – používaný pro spouštění příkazů dávky

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Indie 16,90
2 Vietnam 14.05
3 Mexiko 5.22
4 Indonésie 4.38
5 Alžírsko 4.35
6 Írán 3,88
7 Bangladéš 3.15
8 krocan 2.97
9 Filipíny 2.33
10 Malajsie 2.27

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu