Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.Win32.DiskAdmin

Třída Trojan
Platfoma Win32
Popis

Technické údaje

Tento program je napůl-a-vtip a half-a-trojan. Otevře dialogové okno o chybě a zeptá se, zda chcete restartovat nebo formátovat pevný disk. Bez ohledu na to, jaké klávesy jsou stisknuty, program začne formátovat pevný disk. Vlastně neudělá nic jiného než vytváření textových souborů s náhodnými jmény a text "Jsem nyní formátován" ve složce WindowsTemp 20 souborů v každé relaci. Po několika běžích bude tento program vytvářet spoustu odpadků v dočasné složce, a tak bude přezdíván program Trojan.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu