Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.JS.Seeker

Detekováno 04/06/2006
Třída Trojan
Platfoma JS
Popis

Technické údaje

Tento skript napsaný v jazyce JavaScript tiše mění domovskou stránku prohlížeče a vyhledávací stránku bez potvrzení uživatele.

Skript používá bezpečnostní chybu MS Internet Explorer 5.0 Typelib k vytvoření souboru HTA v adresáři spuštění systému Windows. Tento soubor se automaticky spustí při příštím spuštění systému Windows a v okamžiku, kdy skript získá kontrolu.

Skript v souboru HTA upravuje klíče registru systému, kde jsou zadány adresy domů a vyhledávací stránky (před úpravou klíčů skript ukládá jejich hodnoty do souborů BACKUP1.REG a BACKUP2.REG v adresáři Windows). Po tomto skript odstraní soubor HTA (a sám).


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu