Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-Spy.Win32.Alinaos

Detekováno 06/03/2016
Třída Trojan-Spy
Platfoma Win32
Popis

Trojan-Spy.Win32.Alinaos je zaměřen na terminály v místě prodeje (POS). Trojan se vkládá do všech procesů, s výjimkou procesů v předem stanoveném černém seznamu Trojice. Systémové procesy, prohlížeče, klienti IM a některé další procesy jsou ignorovány. Trojský kůň pak prozkoumá paměť každého procesu, v němž je přítomen, a prochází procesy v určitém intervalu. Pravidelný výraz se používá pro skenování paměti pro informace o kreditní kartě. Když se zjistí informace o kreditní kartě, všechny údaje o kartě budou odeslány na server útočníků. Kromě krádeže informací o kreditní kartě může Trojan-Spy.Win32.Alinaos také stahovat a spouštět soubory, když je příkaz přijatý ze serveru útočníků.

Několik modifikací Trojice existuje a jsou známé pod různými názvy: Alina, Katrina, Spark, Joker a další.

Geografická distribuce útoků rodiny Trojan-Spy.Win32.Alinaos


Zeměpisné rozložení útoků v období od 3. června 2015 do 03.6.2016

Země s napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Čína 27,27
2 Francie 18.18
3 USA 18.18
4 Německo 9.09
5 Maroko 9.09
6 Ruská Federace 9.09
7 Spojené království 9.09

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu