Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-Clicker.AndroidOS.Fakmod

Detekováno 05/11/2017
Třída Trojan-Clicker
Platfoma AndroidOS
Popis

Aplikace této rodiny představují známý legitimní software. Po otevření informují uživatele o tom, že je nutné nejprve stáhnout a nainstalovat reklamní aplikaci nebo zavolat určitému číslu nebo odeslat e-mailovou zprávu na určitou adresu. Poté, co uživatel vyhovuje, aplikace se jednoduše zavře.

Geografická distribuce útoků rodiny Trojan-Clicker.AndroidOS.Fakemod


Zeměpisné rozložení útoků v období od 11. května 2016 do 11. května 2017

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Indie 16,97
2 USA 16,97
3 Německo 9,49
4 Spojené království 7.88
5 Itálie 4,04
6 Brazílie 3,84
7 Alžírsko 2,83
8 Indonésie 2,83
9 Ruská Federace 2.63
10 Malajsie 2.22

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu