Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-Banker.Win32.Shiotob

Detekováno 06/03/2016
Třída Trojan-Banker
Platfoma Win32
Popis

Trojan-Banker.Win32.Shiotob je bankovní trojan, známý také jako URLZone a Bebloh. Nejčastěji se šíří v e-mailových přílohách, tento malware byl poprvé objeven v roce 2009.

Trojan-Banker.Win32.Shiotob má následující hlavní funkce:
• Krádež hesel z FTP klientů a e-mailů
• Odeslání adres URL webů, které uživatel navštívil
• Přijetí a odeslání screenshotů
• Nahrazení obsahu webové stránky
• Krádež dat zadaných do formulářů prohlížeče
• Odeslání adresáře systému Windows
• Stahování a spuštění jiného malwaru

Adresy dalších serverů příkazu a řízení jsou generovány pomocí adres serverů, které jsou kódovány v těle samotného Trojana. Serverová komunikace používá zabezpečený protokol HTTPS s dodatečným šifrováním AES a šifrováním RSA pro výměnu klíčů. Trojan je pozoruhodný v tom, že běží pouze v paměti jiných procesů, jako je webový prohlížeč, FTP klient nebo Správce souborů Windows. Všechny změny provedené malwarem v registru a na pevném disku se vyskytují pouze při restartu nebo vypnutí počítače.

Geografická distribuce útoků rodiny Trojan-Banker.Win32.Shiotob


Zeměpisné rozložení útoků v období od 3. června 2015 do 03.6.2016

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Japonsko 64,05
2 Německo 26,70
3 Rakousko 1.36
4 Ruská Federace 1,05
5 Vietnam 0,62
6 Itálie 0,55
7 Švýcarsko 0,51
8 Španělsko 0,48
9 Francie 0,41
10 Nizozemí 0,35

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu