Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-Banker.AndroidOS.Svpeng

Detekováno 08/20/2015
Třída Trojan-Banker
Platfoma AndroidOS
Popis

Malware v této rodině získává práva správce na infikovaném zařízení skrytým způsobem. Malware pak zobrazuje falešnou webovou stránku, která je navržena tak, aby oklamala uživatele. S využitím administrátorských práv škodlivý software zachycuje požadavky, když se uživatel pokusí přistupovat k placeným online službám a online bankám, jako jsou Sberbank, Privat24 a Play Market. Trojan-Banker.AndroidOS.Svpeng zachycuje požadavek a požádá uživatele o zadání bankovních informací.

Tento malware používá speciální metody, které brání odebrání. Například program může:

  • Zabraňte uživateli otevření okna nastavení (zavřením okna, jakmile jej uživatel otevře).
  • Deaktivujte uživatele tím, že uvedete, že nastavení zařízení bude ztraceno (tovární reset).
  • Zobrazte zprávu, že uživatel zadává nesprávné heslo, i když je heslo správné.

Zeměpisná distribuce útoků rodiny Trojan-Banker.AndroidOS.Svpeng

svpenggeoimg-1-2

Geografické rozložení zjišťování v období od 24. července 2014 do 27. července 2015

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 85,31
2 USA 9,49
3 Ukrajina 0,90
4 Saudská arábie 0,55
5 Německo 0,43
6 Čína 0,41
7 Írán 0,40
8 Uzbekistán 0,31
9 Kazachstán 0,29
10 Spojené arabské emiráty 0,22

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu