Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Net-Worm.Win32.Lovesan

Detekováno 01/17/2008
Třída Net-Worm
Platfoma Win32
Popis

Lovesan je Internetový červ, který využívá chybu DCOM RPC v systému Microsoft Windows popsanou v bulletinu MS Security MS03-026 .

Lovesan je napsán v jazyce C pomocí kompilátoru LCC. Červ je soubor Windows PE EXE o velikosti 6 kB (komprimovaný přes UPX – 11 kB při dekomprimování).

Lovesan stáhne a pokouší se spustit soubor s názvem msblast.exe.

Text je následující:

Jen chci říct, že miluju SAN!
proč děláš to možné? Zastavte vydělávání peněz a opravte svůj software!

Symptomy infekce:

  • MSBLAST.Exe ve složce systému Windows32.
  • Chybová zpráva: selhání služby RPC. To způsobí restartování systému.

Jak se červ šíří

Lovesan se zaregistruje v klíči autorun, když se systém restartuje a spouští při každém restartování počítače v budoucnu:

 HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunwindows auto update = "msblast.exe" 

Červ potom skenuje IP adresy, snaží se připojit k 20 náhodným adresám IP a infikuje všechny zranitelné počítače. Lovesan spí na 1,8 sekundy a skenuje dalších 20 IP adres.

Lovesan prohledává adresy IP podle následujících vzorů:

  1. Ve 3 z 5 případů Lovesan vybírá náhodné IP adresy (ABCD), kde D je rovno 0, zatímco A, B a C jsou náhodné číslice mezi 0 a 255.
  2. Ve zbývajících 2 z 5 případů Lovesan prohledává podsíť a získá lokální IP adresu infikovaného počítače, extrahuje hodnoty A a B z něj a nastaví D na 0. Potom červ extrahuje hodnotu C.

    Je-li C menší nebo rovno 20, pak Lovesan nemění C. Pokud je tedy lokální IP adresa 207.46.14.1, červeň skenuje IP adresy začínající od 207.46.14.0

    Je-li C větší než 20, než Lovesan vybere náhodnou hodnotu mezi C a C-19. Pokud je tedy adresa IP infikovaného počítače 207.46.134.191, červa vyhledá IP adresy 207.46. {115-134} .0

Červ odešle požadavek na překročení požadavku vyrovnávací paměti na zranitelné počítače prostřednictvím portu TCP 135. Nově infikovaný počítač pak spustí příkazový shell na portu TCP 4444.

Lovesan spustí podproces, který otevírá spojení na portu 4444 a čeká na požadavek FTP "get" od poškozeného stroje. Červ potom vynucuje poškozený stroj, aby odeslal požadavek "FTP get". Oběťový stroj tedy stáhne červa z infikovaného stroje a spustí jej. Oběťový stroj je nyní také infikován.

Jiná informace

Jakmile je počítač napaden, systém pošle chybovou zprávu o selhání služby RPC a může restartovat počítač.

Od 16. srpna 2003 Lovesan zahájí útoky DDoS na serveru Windowsupdate.com.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu