Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Constructor.MSWord.Nightmare

Třída Constructor
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Text (c) Michal A. Egler

Jedná se o makro slovní nástroj pro vytváření virů Macro.Word. Obsahuje makra: DAT1, DAT2, DAT3, DAT4, DAT5, DAT6, DAT7, DAT8, DAT9, DAT10, DAT11, DAT12, DAT13, DAT14, DAT15, DAT16, DAT17, DAT18, AutoExec a AutoOpen.


Sada maker virů maker víry
:-()
Dieses Programm je zintenzivnený v Bulharsku.
Die Verantwortung f'r jeglichen entstandenen Schaden,
durch dieses Programme verursacht wurde, liegt bei
dem Anwender!
PEACE /

Tento kontruktor může vytvářet makrové viry, které obsahují následující deset viry:


1 = Kasínový vir – Casino.2330
2 = Virus Media Markt – VCL.Markt.1533
3 = MTE.Shocker – MtE.Shocker
4 = Sirius.Alive – Sirius.Alive.4608
5 = SMEG.Queeg – Smeg
6 = Tequila – Tequila
7 = Virogen – VICE.05.Code.3952
8 = Uniform [Boot Virus] – Uniform
9 = Bizatch / Vlad – Win95.Boza.c. (Určeno)
10 = Tremor – třes

Virus může připojit text a vstup při vytváření na konci tištěných dokumentů.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu