Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Backdoor.Win32.ImgDrop

Detekováno 09/13/2016
Třída Backdoor
Platfoma Win32
Popis

Při spuštění spustí Backdoor.Win32.ImgDrop soubor ze svého těla s názvem formátu winXXX32.dll do složky% system% a přidá soubor do seznamu programů, které jsou automaticky spouštěny při spuštění operačního systému.
Malware ukládá nastavení v klíči registru HKLM SOFTWARE Microsoft MSSMGR.
Tělo Backdoor.Win32.ImgDrop obsahuje seznam webových adres pro servery příkazového a ovládacího systému, s nimiž škodlivý software komunikuje zasláním požadavků GET na relativní adresu /img/cmd.php.

Geografická distribuce útoků rodiny Backdoor.Win32.ImgDrop


Zeměpisné rozložení útoků v období od 13. září 2014 do 13. září 2016

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 20,48
2 Čína 10,84
3 Vietnam 9,64
4 Německo 7.23
5 Indie 7.23
6 Francie 4,82
7 Maďarsko 3,61
8 Ukrajina 3,61
9 Rakousko 2.41
10 Indie 2.41

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu