Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
IBM Security AppScan (formerly IBM Rational AppScan)
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10208 OSI vulnerability v IBM Security AppScan IBM 08/21/1970 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10208

Název: OSI vulnerability v IBM Security AppScan

Vývojář: IBM

Detekováno: 08/21/1970

KLA10209 Zranitelnost ACE v produktu IBM Security AppScan IBM 08/22/1970 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10209

Název: Zranitelnost ACE v produktu IBM Security AppScan

Vývojář: IBM

Detekováno: 08/22/1970

KLA10819 Chyba zabezpečení aplikace IBM Security AppScan IBM 08/22/1970 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10819

Název: Chyba zabezpečení aplikace IBM Security AppScan

Vývojář: IBM

Detekováno: 08/22/1970


Odkaz na originál