Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10209
Zranitelnost ACE v produktu IBM Security AppScan

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
03/26/2014
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Chybějící kontrola integrity byla nalezena v produktu IBM Security AppScan Standart. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru.

Zasažené produkty

IBM Security AppScan Standard verze od 7,9 do 8,8

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
IBM Security AppScan (formerly IBM Rational AppScan)
CVE-IDS
?

CVE-2014-0904


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti