Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10819
Chyba zabezpečení aplikace IBM Security AppScan

Aktualizováno: 06/14/2016
Detekováno
?
06/01/2016
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nespecifikovaná chyba zabezpečení byla nalezena v produktu IBM Security AppScan. Využíváním těchto zranitelností mohou uživatelé se zlými úmysly získat citlivé informace. Tuto chybu zabezpečení lze zneužívat vzdáleně ověřený uživatel prostřednictvím speciálně vytvořeného dokumentu XML.


Technické údaje

Chcete-li zneužít tuto chybu zabezpečení, musí škodlivý uživatel zpracovat dokument XML obsahující deklaraci externí entity ve spojení s odkazem na entitu týkající se problému XML externí entity (XXE).

Zasažené produkty

IBM Security AppScan 8.7.x
IBM Security AppScan 8.8.x
IBM Security AppScan 9.x starší než 9.0.3.2

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte IBM Security AppScan

Dopad
?
OSI 
[?]
Související produkty
IBM Security AppScan (formerly IBM Rational AppScan)
CVE-IDS
?

CVE-2016-0288


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti