Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
GNU Emacs
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10170 Zranitelnost LPE v Emacsu GNU Project 01/19/2012 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10170

Název: Zranitelnost LPE v Emacsu

Vývojář: GNU Project

Detekováno: 01/19/2012

KLA10169 WLF v Emacsu GNU Project 05/08/2014 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10169

Název: WLF v Emacsu

Vývojář: GNU Project

Detekováno: 05/08/2014


Odkaz na originál