Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

WebToolbar

Zveřejněno 04/19/2016
Hlavní třída Riskware
Popis

Panely nástrojů zvyšují možnosti uživatelského softwaru a jsou instalovány se souhlasem uživatele. Nejsou nebezpečné.

Některé lišty nástrojů jsou však nainstalovány spolu s dalšími softwarovými komponentami. Tyto panely nástrojů využívají speciální instalátory, které používají různé metody k automatickému získání oprávnění k instalaci panelu nástrojů, například označením možnosti "Souhlasím" ve výchozím nastavení.

Chcete-li upozornit uživatele na pokusy o instalaci nežádoucího obsahu, zjistíme jako WebToolbar všechny panely nástrojů, které jsou nainstalovány v počítačích uživatelů bez jejich svolení a také s příslušnými instalátory panelu nástrojů.

Zobrazit více

Odkaz na originál