Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Rootkit

Zveřejněno 04/19/2016
Hlavní třída TrojWare
Popis

Tento typ škodlivého programu je určen k zakrývání určitých objektů nebo činností v systému. Klíče registru (ty, které se používají k automatickému spuštění škodlivých objektů, například), soubory, složky a procesy v paměti napadeného počítače, stejně jako škodlivé síťové aktivity, mohou být všechny skryty.

Samotné rootkity mají škodlivé užitečné zatížení, ale ve většině případů se tento typ programu používá k zabránění detekci škodlivých programů a prodlužování doby, kterou běží na infikovaném počítači.

Zobrazit více

Odkaz na originál