Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11248
Více zranitelností ve vývojových nástrojích společnosti Microsoft

Aktualizováno: 05/14/2018
Detekováno
?
05/08/2018
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V rozvojových nástrojích bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k vynechání bezpečnostních omezení nebo k odmítnutí služby.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Nesprávné zpracování požadavků na web v jádře ASP.NET může být vzdáleně využíváno prostřednictvím speciálně vytvořených požadavků na aplikaci .NET Core, které způsobí odmítnutí služby;
  2. Zabezpečení zabezpečení bypassu zabezpečení v .Net Framework lze vzdáleně využívat prostřednictvím místního přístupu k počítači, kde je spuštěn škodlivý program, který obejde bezpečnostní omezení.
Zasažené produkty

.NET Core 2.0
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
Microsoft .NET Framework 3.5
Microsoft .NET Framework 3.5.1
Microsoft .NET Framework 4.5.2
Microsoft .NET Framework 4.6
Microsoft .NET Framework 4.6.1
Microsoft .NET Framework 4.6.2
Microsoft .NET Framework 4.7
Microsoft .NET Framework 4.7.1
Microsoft .NET Framework 4.7.2

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2018-0765
CVE-2018-1039
CVE-2018-0945
CVE-2018-8128
CVE-2018-8133
CVE-2018-8145
CVE-2018-8137
CVE-2018-8119
CVE-2018-1022
CVE-2018-0943
CVE-2018-8130
CVE-2018-8178
CVE-2018-8177
CVE-2018-8139
CVE-2018-0954
CVE-2018-0946
CVE-2018-0953

Dopad
?
SB 
[?]

DoS 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2018-8139
CVE-2018-8177
CVE-2018-8178
CVE-2018-8130
CVE-2018-1022
CVE-2018-8119
CVE-2018-8137
CVE-2018-8145
CVE-2018-8133
CVE-2018-8128
CVE-2018-1039
CVE-2018-0765
CVE-2018-0954
CVE-2018-0953
CVE-2018-0946
CVE-2018-0945
CVE-2018-0943

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2018-0765
CVE-2018-1039
CVE-2018-0945
CVE-2018-8128
CVE-2018-8133
CVE-2018-8145
CVE-2018-8137
CVE-2018-8119
CVE-2018-1022
CVE-2018-0943
CVE-2018-8130
CVE-2018-8178
CVE-2018-8177
CVE-2018-8139
CVE-2018-0954
CVE-2018-0946
CVE-2018-0953
KB seznam

4095873
4095513
4095872
4095512
4103721
4095875
4095515
4103731
4103727
4103716
4103723
4095874
4095514
4095876
4095517
4096495
4095519
4096494
4095518
4096236
4096237
4096235
4096416
4096417
4096418


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti