Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11242
Více zranitelností v Microsoft Exchange Serveru

Aktualizováno: 05/10/2018
Detekováno
?
05/08/2018
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Ve službě Microsoft Exchange Server bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k spuštění libovolného kódu, získání citlivých informací a spoofování uživatelského rozhraní.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Nesprávné zacházení s objekty v paměti v Microsoft Exchange lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného e-mailu pro získání citlivých informací;
  2. Více zranitelností v aplikaci Microsoft Exchange Outlook Web Access (OWA) lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořené webové stránky, aby získaly oprávnění nebo spoof uživatelské rozhraní;
  3. Zranitelnost poškození paměti v softwaru Microsoft Exchange lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného e-mailu pro spuštění libovolného kódu;
Zasažené produkty

Kumulativní aktualizace aktualizace Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 21
Kumulativní aktualizace Microsoft Exchange Server 2013 19
Kumulativní aktualizace Microsoft Exchange Server 2013 20
Microsoft Exchange Server 2013 Service Pack 1
Microsoft Exchange Server 2016 kumulativní aktualizace 8
Microsoft Exchange Server 2016 Kumulativní aktualizace 9

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2018-8152
CVE-2018-8153
CVE-2018-8151
CVE-2018-8154
CVE-2018-8159

Dopad
?
SUI 
[?]

ACE 
[?]

OSI 
[?]

PE 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2018-8159
CVE-2018-8154
CVE-2018-8151
CVE-2018-8153
CVE-2018-8152

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2018-8152
CVE-2018-8153
CVE-2018-8151
CVE-2018-8154
CVE-2018-8159
KB seznam

4091243
4092041


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti