Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11236
Více zranitelností v systému Oracle VM VirtualBox

Aktualizováno: 04/28/2018
Detekováno
?
04/17/2018
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V Oracle VM VirtualBox bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít, aby způsobily odmítnutí služby, získání citlivých informací, získání oprávnění, čtení a zápis místních souborů.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Několik nespecifikovaných zranitelností v komponentě Core může být lokálně využíváno k získání oprávnění;
  2. Nespecifikovaná chyba zabezpečení v komponentě Core může být vzdáleně využívána k odmítnutí služby, získání citlivých informací, čtení a zápisu místních souborů;
  3. Nespecifikovaná chyba zabezpečení v komponentě Core může být vzdáleně využívána k získání citlivých informací.
Zasažené produkty

Oracle VM VirtualBox 5.1.x dříve než 5.1.36
Oracle VM VirtualBox 5.2.x dříve než 5.2.10

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Stáhnout VirtualBox

Oficiální doporučení

Oracle Critical Patch Update Advisory – April 2018

Dopad
?
WLF 
[?]

RLF 
[?]

OSI 
[?]

PE 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2018-2860
CVE-2018-2845
CVE-2018-2844
CVE-2018-2843
CVE-2018-2842
CVE-2018-2837
CVE-2018-2836
CVE-2018-2835
CVE-2018-2831
CVE-2018-2830
CVE-2018-0739


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti