Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11235
SB zranitelnost v systému Microsoft Windows

Aktualizováno: 04/20/2018
Detekováno
?
04/18/2018
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis
Zasažené produkty

Windows 10 verze 1709 pro 32bitové systémy
Windows 10 verze 1709 pro 64bitové systémy
Windows Server, verze 1709 (instalace jádra serveru)

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2018-1035

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
Microsoft Windows Server
Microsoft Windows 10
CVE-IDS
?

CVE-2018-1035

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2018-1035
KB seznam

4093112


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti