Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11234
Více zranitelností v systémech Oracle Java SE, Java SE Embedded a JRockit

Aktualizováno: 04/23/2018
Detekováno
?
04/17/2018
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech Oracle bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k vynechání bezpečnostních omezení, spuštění libovolného kódu, získání citlivých informací, způsobení odmítnutí služby a provádění neurčených útoků.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

 1. Několik nespecifikovaných zranitelností v komponentě Knihovny lze vzdáleně využívat k vyloučení bezpečnostních omezení;
 2. Nespecifikovaná zranitelnost v komponentě Knihovny může být vzdáleně využívána k vyloučení bezpečnostních omezení;
 3. Nespecifikovaná chyba zabezpečení v komponentě Instalace může být lokálně využívána k provádění nespecifikovaných útoků.
 4. Nespecifikovaná zranitelnost v součásti Zabezpečení může být lokálně využívána prostřednictvím speciálně vytvořeného úložiště klíčů JCEKS k provedení libovolného kódu a získání citlivých informací;
 5. Nespecifikovaná chyba zabezpečení součásti zabezpečení může být vzdáleně využívána k provádění nespecifikovaných útoků.
 6. Neomezená alokace paměti během deserializace v kontejneru může být vzdáleně využívána přes speciálně vytvořený vstup, který způsobí odmítnutí služby;
 7. Neomezená alokace paměti během deserializace v PriorityBlockingQueue může být vzdáleně využita prostřednictvím speciálně vytvořeného vstupu, který způsobí odmítnutí služby;
 8. Neomezená alokace paměti během deserializace v NamedNodeMapImpl může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně vytvořeného vstupu, který způsobí odmítnutí služby;
 9. Neomezená alokace paměti během deserializace v TabularDataSupport může být vzdáleně využívána přes speciálně vytvořený vstup, který způsobí odmítnutí služby;
 10. Nedostatečná kontrola konzistence při deserializaci více tříd v komponentě Zabezpečení může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně vytvořeného vstupu, který způsobuje odmítnutí služby;
 11. Neomezená alokace paměti během deserializace v StubIORImpl může být vzdáleně využívána přes speciálně vytvořený vstup, který způsobí odmítnutí služby;
 12. Nespecifikovaná zranitelná místa ve službě RMI mohou být vzdáleně využívána k vyloučení bezpečnostních omezení;
 13. Nesprávné sloučení částí v manifestu JAR lze vzdáleně využít k vynechání bezpečnostních omezení.

Technické údaje

Java SE 10 je postižena zranitelností (1) – (11) a (13)

Java SE 8 je postižena zranitelností (2) – (13)

Java SE 6 a 7 jsou postiženy zranitelnostmi (2) a (4) – (13)

Java SE Embedded 8 je ovlivněn zranitelností (2), (5) – (11) a (13)

JRockit je postižený zranitelností (5) – (12)

Zasažené produkty

Java SE 6u181 a starší
Java SE 7u171 a starší
Java SE 8u171 a starší
Java SE 10.0.1 a dřívější
Java SE Embedded 8u161 a starší
JRockit R28.3.17 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Stahování softwaru Oracle

Oficiální doporučení

Oracle Critical Patch Update Advisory – April 2018

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Oracle JRockit
Oracle Java JRE 1.8.x
Oracle Java JRE 1.7.x
Oracle Java JRE 1.10.x
CVE-IDS
?

CVE-2018-2826
CVE-2018-2825
CVE-2018-2815
CVE-2018-2814
CVE-2018-2811
CVE-2018-2800
CVE-2018-2799
CVE-2018-2798
CVE-2018-2797
CVE-2018-2796
CVE-2018-2795
CVE-2018-2794
CVE-2018-2790
CVE-2018-2783


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti