Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11231
Více zranitelností v Node.js

Aktualizováno: 04/13/2018
Detekováno
?
03/27/2018
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V uzlu Node.js. bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít a způsobit odmítnutí služby.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Nespecifikovaná chyba v analyzátoru HTTP může být vzdáleně využívána parametrem Content-Length k provedení neurčených útoků;
  2. Pravidelná výrazová zranitelnost modulu 'path' může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně vytvořeného řetězce, který způsobí odmítnutí služby;
  3. Označení zranitelnosti DNS v inspektoru Node.js lze využít vzdáleně a spouštět libovolný kód.

Technické údaje

Chyba zabezpečení (2) ovlivňuje pouze Node.js 4.x

Chyba zabezpečení (3) ovlivňuje pouze Node.js 6.x

Zasažené produkty

Node.js dříve než 9.10.0
Node.js dříve než 8.11.0
Node.js dříve než 6.14.0
Node.js dříve než 4.9.0

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Stáhněte si Node.js

Oficiální doporučení

March 2018 Security Releases

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Node.js
CVE-IDS
?

CVE-2018-7159
CVE-2018-7158
CVE-2018-7160


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti