Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11230
Zranitelnost ACE v produktu Microsoft System Center

Aktualizováno: 04/12/2018
Detekováno
?
02/15/2018
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nespecifikovaná chyba zabezpečení byla nalezena v aplikaci Microsoft Identity Manager 2016 Service Pack 1. Využíváním této chyby zabezpečení mohou uživatelé se zlými úmysly provést skriptovací útoky mezi jednotlivými servery a spustit libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořené hodnoty atributu.

Zasažené produkty

Microsoft Identity Manager 2016 Service Pack 1

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2018-0908

Dopad
?
ACE 
[?]

XSSCSS 
[?]
Související produkty
Microsoft Identity Manager 2016 Service Pack 1
CVE-IDS
?

CVE-2018-0908

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2018-0908
KB seznam

4050936


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti