Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11228
Bezproblémové použití v programech Mozilla Firefox a Firefox ESR

Aktualizováno: 05/04/2018
Detekováno
?
03/26/2018
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V Mozille Firefox byla nalezena chyba zabezpečení po použití. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby.

Zasažené produkty

Firefox starší než 59.0.2
Firefox ESR starší než 52.7.3

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Stáhněte si Mozilla Firefox ESR
Stáhněte si Mozilla Firefox

Oficiální doporučení

Mozilla Foundation Security Advisory 2018-10

Dopad
?
DoS 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2018-5148


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti