Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11226
Více zranitelností ve vývojových nástrojích společnosti Microsoft

Aktualizováno: 04/13/2018
Detekováno
?
04/10/2018
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V vývojových nástrojích Microsoft byly nalezeny více závažných chyb. Škodí uživatelé mohou tyto chyby zabezpečení využít k získání citlivých informací, obcházet bezpečnostní omezení nebo provést libovolný kód.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Více zranitelností poškození paměti v mechanismu skriptů Chakra lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořených webových stránek pro spuštění libovolného kódu;
  2. Zablokování zabezpečení bypassu v bezdrátové klávesnici 850 může být vzdáleně využíváno k vyloučení bezpečnostních omezení a získání citlivých informací;
  3. Neinicializovaná chyba paměti v aplikaci Microsoft Visual Studio může být místně využívána k získání citlivých dat.
Zasažené produkty

ChakraCore
Bezdrátová klávesnice společnosti Microsoft 850
Microsoft Visual Studio 2017
Microsoft Visual Studio 2015
Microsoft Visual Studio 2012
Microsoft Visual Studio 2010

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2018-0994
CVE-2018-0990
CVE-2018-1023
CVE-2018-8117
CVE-2018-0979
CVE-2018-0980
CVE-2018-0993
CVE-2018-0995
CVE-2018-1019
CVE-2018-1037

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
Microsoft Visual Studio
CVE-IDS
?

CVE-2018-1037
CVE-2018-8117
CVE-2018-0993
CVE-2018-0995
CVE-2018-0980
CVE-2018-0979
CVE-2018-1019
CVE-2018-1023
CVE-2018-0990
CVE-2018-0994

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2018-0994
CVE-2018-0990
CVE-2018-1023
CVE-2018-8117
CVE-2018-0979
CVE-2018-0980
CVE-2018-0993
CVE-2018-0995
CVE-2018-1019
CVE-2018-1037
KB seznam

4089501
4087371
4091346
4089283


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti