Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11224
Zranitelnost ACE v aplikaci Microsoft Internet Explorer

Aktualizováno: 05/18/2018
Detekováno
?
04/06/2018
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V aplikaci Microsoft Internet Explorer byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této chyby zabezpečení mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořených webových stránek.

Zasažené produkty

Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Internet Explorer 11

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2018-8118

Dopad
?
ACE 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2018-8118

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2018-8118
KB seznam

4088786
4088779
4088875
4088776
4088782
4088787
4088876
4088877
4089187
4096040


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti